Citoslovcia

Citoslovcia (lat. interjekcie) sú slová, ktoré vyjadrujú city, vôľu alebo rôzne zvuky.

Patria medzi neohybné a neplnovýznamové slovné druhy a nemajú vetnočlenskú platnosť.

Delenie citosloviec

Citoslovcia rozdeľujeme podľa obsahu na vlastné (vyjadrujú city, vôľu) a zvukomalebné (onomatopoje – vyjadrujú rôzne zvuky).

Citoslovcia podľa obsahu Príklady
Vlastné au, oj, hajde, fuj, haha
Zvukomalebné čvirik, hau, tresk, tik-tak

Podľa pôvodu delíme citoslovcia na prvotné (sú to primárne citoslovcia) a druhotné (vznikli z iných slov).

Citoslovcia podľa pôvodu Príklady
Prvotné jaj, och, fuj, hau, oj, ó
Druhotné čľup, tik-tak, tresk, klop-klop -vznikli zo slovies
beda (bieda), bože (Boh), dočerta (čert) -z podstatných mien

POZOR!

Pozdravy ako čau, ahoj, zdravím, dovi, dobrý deň patria medzi citoslovcia.

Pravopis citosloviec

Citoslovcia vo vete vždy oddeľujeme čiarkou.

Príklady:

  • Ach, nech už skončí tento hrozný deň.
  • Fuj, daj to preč!

Výnimky:

  • Jano bác do okna kameňom. (slovo bác nahrádza sloveso a tvorí prísudok)
  • Na chodbe sme začuli hurá. (slovo hurá nahrádza podstatné meno a tvorí predmet)

Pri písaní citosloviec píšeme väčšinou mäkké “i” aj po tvrdých spoluhláskach.

Príklady:

  • kikirikí
  • tik-tak
  • hi-hi-hi

 

Všetky slovné druhy