Hlásky

Hlásky sú najmenšie zvukové jednotky reči.

Každá hláska je označená jedným písmenom, výnimkou sú iba ch, dz, dž. 

Rozdelenie hlások

Samohlásky

Kátke: a, ä, e, i, y, o, u Dlhé:  á, é, í, ý, ó, ú

Dvojhlásky

ia, ie, iu, ô

Spoluhlásky

Tvrdé spoluhlásky: d, t,  n, l, h, ch, k, g

Mäkké spoluhlásky: ď, ť, ň, ľ, ž, š, č, dž, c,dz, j

Obojaké spoluhlásky: b, m, p, r, s, v, z, f

Znelé párové spoluhlásky: b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž

Neznelé párové spoluhlásky: p, t, ť, c, č, k, ch, f, s, š

Znelé párové spoluhlásky: b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž  

 

Pozri si jazykové okienko