Jazykovedkyňa v knižnici si prezerá knihy

Som jazykovedkyňa a milujem slovenský jazyk.

Rozhodla som sa preto vytvoriť túto stránku. Budem na nej postupne pridávať všetko potrebné o slovenčine a jej pravidlách.

Vyber si tému, ktorá ťa zaujíma najviac:

Jazykové okienko

Vybrané slová

Rozdelenie hlások

Slovné druhy

Vybrané slová

Vybrané slová po B

Vybrané slová po M

Vybrané slová po P

Vybrané slová po R

Vybrané slová po S

Vybrané slová po V

Vybrané slová po Z

Slovné druhy

podstatné mená

prídavné mená

zámená

číslovky

slovesá

príslovky

predložky

spojky

častice

citoslovcia

Jazykové okienko

predsalen/predsa len

vrámci/v rámci

zadarmo/zdarma

skladom/na sklade

oni/ony

nieje/neni/nie je

svojím/svojim

kľud/pokoj

častokrát/často

madrac/matrac

rupsak/ruksak

sexi/sexy

nazdravie/na zdravie

hanba/hamba

akonáhle