Vybrané slová

Vybrané slová a slová od nich odvodené sú slová, v ktorých sa píše ypsilon po obojakej spoluhláske. Medzi obojaké spoluhlásky patria: b, p, m, v, r, z, s, f (pri f však vybrané slová neexistujú).

Po obojakých spoluhláskach sa píše tvrdé aj mäkké i, preto vznikli vybrané slová, aby sme sa dokázali lepšie naučiť, v ktorých slovách sa určite píše tvrdé y. Medzi vybrané slová patria len slová domáceho pôvodu.

Zoznamy všetkých vybraných slov

Stiahni si všetky vybrané slová (docx)

Prečo existujú vybrané slová?

Slúžia ako pomôcka pre žiakov a študentov, aby si ľahšie zapamätali, v ktorých slovách sa píše po obojakej spoluhláske y.

Prečo neexistujú vybrané slová aj po obojakej spoluhláske f ?

V slovenčine neexistujú slová domáceho pôvodu, za ktorými by nasledovalo y, preto neexistujú ani vybrané slová po f. Ypsilon sa po f  píše len v slovách cudzieho pôvodu, napr. fyzioterapeut, fyzika.

Prečo nie je v slovenčine možné zrušiť ypsilon?

Tvrdé y má v slovenčine dištinktívnu (rozlišovaciu) funkciu. Tzn, že vďaka tomu, či je v slove napísané tvrdé alebo mäkké i, dokážeme rozoznať a pochopiť význam slov. Napr. byt/bit, výr/vír.

Kto zaviedol ypsilon?

Anton Bernolák ani Ľudevít Štúr vo svojich kodifikáciách ypsilon nemali. Avšak z historického hľadiska má ypsilon v jazyku svoje miesto. Opätovne sa k nemu vrátil v rámci reformácie štúrovčiny Martin Hattala v roku 1852 v diele Krátka mluvnica slovenská.

Stiahni si obrázok so všetkými vybranými slovami

Stačí, ak podídeš myškou nad obrázok uvedený nižšie, klikneš pravým prstom a zvolíš “Uložiť obrázok ako…” Prečítaj si tiež zaujímavý článok o tom, ako sa dostal ypsilon do slovenčiny.

Vybrané slová