Vybrané slová po Z

Vybrané slová po Z
  • jazyk
  • nazývať sa
  • ozývať
  • prezývať
  • vyzývať
  • pozývať
  • vzývať

Nauč sa všetky vybrané slová.