Číslovky

Číslovky (lat. numeráliá) sú plnovýznamové slová, ktoré pomenúvajú počet a poradie osôb, zvierat, vecí, dejov a vlastností.

Patria k ohybným slovným druhom a vo vete sa často nachádzajú ako zhodný prívlastok.

Delenie čísloviek

Poznáme číslovky základné, skupinové, radové, druhové, násobné a zlomkové.

Každé z nich rozdeľujeme na určité a neurčité.

Druh čísloviek Určité Neurčité
Základné jeden, osem niekoľko
Skupinové dvoje, štvoro viacero
Radové prvý, tisíci n-tý, posledný
Druhové trojaký, štvorako mnohorako
Násobné päťnásobný niekoľkonásobný
Zlomkové šestina n-tina

Gramatické kategórie čísloviek

Rod: mužský, ženský, stredný

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
druhý (životné/neživotné) druhá druhé

Číslo: singulár a plurál

Pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

Pády Singulár Plurál
Nominatív prvý prví
Genitív prvého prvých
Datív prvému prvým
Akuzatív prvého prvých
Lokál (o) prvom (o) prvých
Inštrumentál prvým prvými

Vzor:

  • päť (číslovky 5-99)
  • pekný, cudzí
  • žena (miliarda), dub (milión), stroj (tisíc – samostatne), mesto (sto – samostatne)
  • osobitné skloňovanie (číslovky 1, 2, 3, 4)
vzor päť
Nominatív päť
Genitív piatich
Datív piatim
Akuzatív piatich
Lokál (o) piatich
Inštrumentál piatimi

 

Všetko o slovesách