Madrac alebo matrac?

V spisovnej slovenčine poznáme iba slovo „matrac”. S výrazom „madrac” sa však môžeme stretnúť v šarišskom nárečí.

Príklady

Nesprávne: Najlepšie sa mi spáva na tvrdom madraci. Správne: Najlepšie sa mi spáva na tvrdom matraci.  

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje