Kľud alebo pokoj?

Slovo kľud je nespisovné. Používať by ste mali slovo pokoj.

Podľa jazykovej poradne je slovo kľud “prevzaté z českého slova klid, v starej češtine kľud, ktoré sa odvodzuje od staročeského slovesa kľuditi s významom „čistiť, upratovať“.

Príklady

Nesprávne: Pri práci s tabuľkami potreboval kľud, inak by sa nevedel sústrediť.

Správne: Hľadal miesto, kde by mal celý deň pokoj od detí.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Častokrát alebo často? Ktorý výraz je spisovný?

Synonymický slovník slovenčiny označuje slovo častokrát za nespisovné.

Podľa jazykovedcov je vhodnejšie používať príslovku často. Koncovka „krát” je už iba zbytočným doplnkom, opakovanosť je už vyjadrená v prvej časti slova „často”.

Vhodné alternatívy k príslovke častokrát:

  • často
  • mnohokrát
  • mnoho ráz
  • veľakrát
  • veľa ráz

Opozitum slova často je slovo zriedka.

Príklady

Nesprávne: Toto leto som častokrát hrával futbal s kolegami.

Správne: Pri športe sa často musím rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd.

Správne: V práci sa mnohokrát zamyslím nad životom.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Madrac alebo matrac?

V spisovnej slovenčine poznáme iba slovo „matrac”. S výrazom „madrac” sa však môžeme stretnúť v šarišskom nárečí.

Príklady

Nesprávne: Najlepšie sa mi spáva na tvrdom madraci.

Správne: Najlepšie sa mi spáva na tvrdom matraci. 

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Sexi alebo sexy?

Spisovné sú obe formy, čiže sexi plavky aj sexy plavky.

Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra sa pôvodne uznávala prvá forma s mäkkým i prevzatá z latinčiny, neskôr sa však zaužívala aj verzia s tvrdým y, ktorá je prebratá z angličtiny.

Toto slovo je hovorové a preto sa odporúča používať iba v neoficiálnej komunikácii. Pri oficiálnom styku sa odporúča použiť synonymá príťažlivý, zvodný alebo atraktívny.

Príklady

Správne: Nie sú tie plavky príliš sexy?

Správne: Môj muž má veľmi sexi úsmev.  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Nazdravie alebo na zdravie? Ktorý výraz je správny?

Spisovný výraz je „na zdravie”, čiže s oddelenou predložkou „na”.

Formula sa využíva najčastejšie pri kýchnutí alebo prípitku.

Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra však nie je výlúčené, že sa časom kodifikuje aj spojená verzia „nazdravie” podobne, ako je to aj pri formulke do videnia/dovidenia. Momentálne sa však v písomnej forme má používať oddelená forma.

Príklady

Nesprávne: Nazdravie, milí priatelia!

Správne: Na zdravie, milí priatelia!  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Hanba alebo hamba? Ktorý výraz je spisovný?

Spisovný výraz je hanba. Slovo hamba, hambiť sa, zahambený v slovenčine neexistuje.

Podľa krátkeho etymologického slovníka pochádza slovo hanba zo slova haniť, čiže pohŕdavo, znevažujúco sa vyjadrovať o niekom, niečom.

Slovo hanba sa vyslovuje s “m”, preto sa mnoho ľudí pomýli a napíše slovo hamba. Ide však o chybu a treba si dať na ňu pozor. Táto zmena vo výslovnosti sa spravidla deje po pernoperných (bilabiálnych) spoluhláskach. Podobný problém mávajú ľudia so slovami bonbón a ženba.

Príklady

Nesprávne: Pocítil takú hambu, až sa začal červenať.

Správne: Pocítil takú hanbu, až sa začal červenať.  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Je spojka „akonáhle” spisovná?

Spojka akonáhle je nespisovná.

Nahradiť ju môžete spisovnými výrazmi „len čo“, „hneď ako” alebo „sotva

Nespisovnú spojku „akonáhle” používajú ľudia v bežnom hovorovom jazyku ako podraďovaciu spojku, ktorá uvádza vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej sa uskutočňuje priamo pred dejom hlavnej vety.

Príklady

Nesprávne: Akonáhle dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.

Správne: Len čo dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.

Správne: Hneď ako dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi. 

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje