Častokrát alebo často? Ktorý výraz je spisovný?

Synonymický slovník slovenčiny označuje slovo častokrát za nespisovné.

Podľa jazykovedcov je vhodnejšie používať príslovku často. Koncovka „krát” je už iba zbytočným doplnkom, opakovanosť je už vyjadrená v prvej časti slova „často”.

Vhodné alternatívy k príslovke častokrát:

  • často
  • mnohokrát
  • mnoho ráz
  • veľakrát
  • veľa ráz

Opozitum slova často je slovo zriedka.

Príklady

Nesprávne: Toto leto som častokrát hrával futbal s kolegami.

Správne: Pri športe sa často musím rozhodnúť v priebehu niekoľkých sekúnd.

Správne: V práci sa mnohokrát zamyslím nad životom.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje