Sexi alebo sexy?

Spisovné sú obe formy, čiže sexi plavky aj sexy plavky. Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra sa pôvodne uznávala prvá forma s mäkkým i prevzatá z latinčiny, neskôr sa však zaužívala aj verzia s tvrdým y, ktorá je prebratá z angličtiny. Toto slovo je hovorové a preto sa odporúča používať iba v neoficiálnej komunikácii. Pri oficiálnom styku sa odporúča použiť synonymá príťažlivý, zvodný alebo atraktívny.

Príklady

Správne: Nie sú tie plavky príliš sexy? Správne: Môj muž má veľmi sexi úsmev.  

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje