Nazdravie alebo na zdravie? Ktorý výraz je správny?

Spisovný výraz je „na zdravie”, čiže s oddelenou predložkou „na”.

Formula sa využíva najčastejšie pri kýchnutí alebo prípitku.

Podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra však nie je výlúčené, že sa časom kodifikuje aj spojená verzia „nazdravie” podobne, ako je to aj pri formulke do videnia/dovidenia. Momentálne sa však v písomnej forme má používať oddelená forma.

Príklady

Nesprávne: Nazdravie, milí priatelia!

Správne: Na zdravie, milí priatelia!  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje