Hanba alebo hamba? Ktorý výraz je spisovný?

Spisovný výraz je hanba. Slovo hamba, hambiť sa, zahambený v slovenčine neexistuje.

Podľa krátkeho etymologického slovníka pochádza slovo hanba zo slova haniť, čiže pohŕdavo, znevažujúco sa vyjadrovať o niekom, niečom.

Slovo hanba sa vyslovuje s „m“, preto sa mnoho ľudí pomýli a napíše slovo hamba. Ide však o chybu a treba si dať na ňu pozor. Táto zmena vo výslovnosti sa spravidla deje po pernoperných (bilabiálnych) spoluhláskach. Podobný problém mávajú ľudia so slovami bonbón a ženba.

Príklady

Nesprávne: Pocítil takú hambu, až sa začal červenať.

Správne: Pocítil takú hanbu, až sa začal červenať.  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje