Je spojka „akonáhle” spisovná?

Spojka akonáhle je nespisovná.

Nahradiť ju môžete spisovnými výrazmi „len čo“, „hneď ako“ alebo „sotva“.

Nespisovnú spojku „akonáhle“ používajú ľudia v bežnom hovorovom jazyku ako podraďovaciu spojku, ktorá uvádza vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej sa uskutočňuje priamo pred dejom hlavnej vety.

Príklady

Nesprávne: Akonáhle dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.

Správne: Len čo dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.

Správne: Hneď ako dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi. 

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje