Je spojka „akonáhle” spisovná?

Spojka akonáhle je nespisovná. Nahradiť ju môžete spisovnými výrazmi „len čo“, „hneď ako” alebo „sotva” Nespisovnú spojku „akonáhle” používajú ľudia v bežnom hovorovom jazyku ako podraďovaciu spojku, ktorá uvádza vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej sa uskutočňuje priamo pred dejom hlavnej vety.

Príklady

Nesprávne: Akonáhle dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi. Správne: Len čo dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi. Správne: Hneď ako dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.  

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje