Kľud alebo pokoj?

Slovo kľud je nespisovné. Používať by ste mali slovo pokoj.

Podľa jazykovej poradne je slovo kľud “prevzaté z českého slova klid, v starej češtine kľud, ktoré sa odvodzuje od staročeského slovesa kľuditi s významom „čistiť, upratovať“.

Príklady

Nesprávne: Pri práci s tabuľkami potreboval kľud, inak by sa nevedel sústrediť.

Správne: Hľadal miesto, kde by mal celý deň pokoj od detí.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje