Svojím alebo svojim? Ktorý výraz je správny?

Svojím

Privlastňovacie zámeno svoj (ale aj môj, tvoj, náš, váš) sa píše v inštrumentáli jednotného čísla vždy s dĺžňom na i. Na tento tvar sa pýtame „s kým?”, „s čím?” a dlhé ý/í v pádových otázkach nám môže pomôcť pri určení dlhého í v tvare slova.

Príklady 

Nesprávne: Anna prišla na oslavu so svojim priateľom.

Správne: Anna prišla na oslavu so svojím priateľom.

(Pýtame sa: S kým prišla Anna? – dlhý ypsilon v otázke naznačuje potrebu dĺžňa v tvare slova.)

Svojim

Keď sa privlastňovacie zámeno svoj/môj/tvoj/náš/váš používa v datíve množného čísla, píše sa vždy s krátkym i. Pomôckou môže byť aj neprítomnosť dĺžňa v pádovej otázke „komu?”, „čomu?”.

Príklady

Nesprávne: So sestrou sme naším rodičom kúpili spoločný dar.

Správne: So sestrou sme našim rodičom kúpili spoločný dar.

(Pýtame sa: Komu sme dali spoločný dar? – neprítomnosť dĺžňa v otázke naznačuje neprítomnosť dĺžňa v slove našim.)

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje