Potencionálny alebo potenciálny? Ktorý výraz je spisovný?

Vhodnejší výraz = potenciálny.

Oba výrazy, potencionálny aj potenciálny sa môžu v slovenskom jazyku používať. Uprednostňuje sa však použitie výrazu potenciálny, pretože je priamočiarejšie odvodený od podstatného mena potencia a je aj kratší a teda praktickejší (ekonomickejší). 

Dôvodom môže byť aj fakt, že slovo potencionálny (narozdiel od slova potenciálny) sa nenachádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka ani v Pravidlách slovenského pravopisu. Nájdeme ho iba v Slovníku cudzích slov, kde je označené za zriedkavejšie používaný výraz.

Príklady

Správne: Predavač si všimol potenciálnu zákazníčku a oslovil ju s ponukou. (preferovaný variant)

Predavač si všimol potencionálnu zákazníčku a oslovil ju s ponukou.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje