Podstatné mená

Podstatné mená (lat. substantíva) sú plnovýznamové slová a patria medzi ohybné slovné druhy.

Ide o pomenovania osôb, zvierat, vecí, dejov a vlastností.

Delenie podstatných mien

Podstatné mená môžeme rozdeliť na konkrétne (hmotné) a abstraktné (nehmotné):

DeleniePríklad 1Príklad 2
Konkrétnedomzáhrada
Abstraktnéšťastieláska

Ďalej môžeme deliť podstatné mená na všeobecné a vlastné:

DeleniePríklad 1Príklad 2
Všeobecnéulicapotok
VlastnéMáriaDunaj

Tiež na životné a neživotné:

DeleniePríklad 1Príklad 2
Životnémačkamurár
Neživotnékameňstrom

A ďalšie skupiny podstatných mien:

DeleniePríklad 1Príklad 2
Hromadnézverlístie
Látkovéstriebrohudba
Skupinovépárkyvlasy
Pomnožnévrátahodinky

Gramatické kategórie

Rod: mužský, ženský, stredný

Mužský rodŽenský rodStredný rod
klaviristamačkadieťa
dubvaňakovanie

Číslo: jednotné (singulár), množné (plurál)

SingulárPlurál
ženaženy
riekarieky

Pád: nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál

PádyOtázkySingulárPlurál
NominatívKto? Čo?krabicakrabice
GenitívZ koho? Z čoho?krabicekrabíc
DatívKomu? Čomu?krabicikrabiciam
AkuzatívKoho? Čo? (vidím)krabicukrabice
LokálV kom? V čom?krabicikrabiciach
InštrumentálS kým? S čím?krabicoukrabicami

Vzor: chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná

Životnosť: životné, neživotné  

Všetko o prídavných menách