Pracovná zmena alebo pracovná smena? Ktoré slovné spojenie je spisovné?

Správny výraz = pracovná zmena.

Slovo zmena sa vo význame vymedzeného pracovného času pre pracovníka vždy píše s písmenom „z“ na začiatku slova. Výraz pracovná smena sa používal v minulosti a nájdete ho v starších textoch. Od roku 1991 sa v slovenskom jazyku už nepoužíva a je považovaný za nespisovný. 

Príklady

Nesprávne: Zajtra idem do práce na nočnú smenu.

Správne: Zajtra idem do práce na nočnú zmenu.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje