Predsalen alebo predsa len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = predsa len.

Slovné spojenie predsa len sa píše spisovne vždy oddelene.

Je to výraz pozostávajúci z dvoch slov – častíc „predsa“ a „len“. Vyjadruje očakávané alebo opačné stanovisko podávateľa.

Príklady

Nesprávne: Nakoniec predsalen našli spoločnú reč.

Správne: Nakoniec predsa len našli spoločnú reč.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje