Bezo mňa alebo bezomňa? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = bezo mňa.

Slovné spojenie bezo mňa sa píše vždy oddelene. Ide o spojenie predložky bez a osobného zámena ja v genitíve jednotného čísla. K predložke bez sa v tomto prípade pridáva samohláska „o“ pre jednoduchšiu výslovnosť slovného spojenia.

Príklady

Nesprávne: Bezomňa by ste na to riešenie neprišli.

Správne: Bezo mňa by ste na to riešenie neprišli.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje