Skladom alebo na sklade? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = na sklade.

Slovné spojenie na sklade sa píše spisovne vždy oddelene.

Podľa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej je výraz na sklade ustálené lexikalizované slovné spojenie, ktorým sa vyjadruje dostupnosť tovaru. Výraz skladom je nespisovný a v oficiálnej komunikácii by sa nemal používať.

Výraz na sklade zväčša neodkazuje na konkrétne miesto, kde sa tovar nachádza, ale skôr na to, že je tovar k dispozícii. Ak hovoríme o mieste, na ktorom sa tovar nachádza, môžeme použiť aj tvar v sklade.

Príklady

Nesprávne: Tovar je dostupný skladom.

Správne: Tovar je dostupný na sklade. / Tovar sa nachádza v sklade.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje