Oni alebo ony? Ktoré osobné zámeno použiť?

Oni

Osobné základné zámeno v nominatíve množného čísla v tvare oni s mäkkým „i“ sa používa, ak v texte nahrádza životné podstatné meno mužského rodu. 

Príklad 

Nesprávne: Štyria muži na lodi čelili veľkej hrozbe. Ony to však nevzdali.

Správne: Štyria muži na lodi čelili veľkej hrozbe. Oni to však nevzdali.

Ony

Osobné zámeno v tvare ony s ypsilonom sa v nominatíve množného čísla používa vtedy, ak v texte odkazujeme na podstatné mená (substantíva) ženského alebo stredného rodu, alebo neživotné podstatné mená mužského rodu, či zvieracie podstatné mená.

Príklad 

Nesprávne: Ženy v laboratóriu čakal náročný výskum. No oni ho nakoniec zvládli bravúrne. 

Hraboše na poli zbystrili pozornosť. Aj oni si všimli letiaceho dravca.

Správne: Ženy v laboratóriu čakal náročný výskum. No ony ho nakoniec zvládli bravúrne. 

Hraboše na poli zbystrili pozornosť. Aj ony si všimli letiaceho dravca.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje