Zadarmo alebo zdarma? Ktorý výraz je spisovný?

Príslovkové výrazy zadarmo a zdarmaoba spisovné.

Oba vyjadrujú to isté, sú si navzájom synonymami, takže sa dajú v texte zameniť. 

Napriek tomu sa častejšie používa výraz zadarmo, pretože slovo zdarma je príznačné pre administratívny štýl.

Príklady (obe správne)

V škole sme zadarmo dostali záložky do kníh. 

Ponúkame vám inzerciu na tri týždne zdarma.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje