Môžte alebo môžete? Ktorý tvar je spisovný?

Správny výraz = môžete.

Modálne sloveso môcť sa v druhej osobe množného čísla píše (a číta) môžete. Výraz môžte je nespisovný.

Podobne ako pri druhej osobe množného čísla sa v prvej osobe množného čísla slovesa môcť píše môžeme a výraz môžme je nespisovný.

Pomôcka: Samohláska „e“ sa v slovesách vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho spôsobu (napr. hrabme, plačme). Modálne sloveso môcť však rozkazovací spôsob nemá, a tak samohlásku „e“ nikdy nevynechávame. 

Príklady

Nesprávne: Zajtra môžte vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

Správne: Zajtra môžete vyzdvihnúť batožinu a vyraziť.

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje