Nielen alebo nie len? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nielen.

Priraďovaciu spojku nielen píšeme vždy spolu, pretože ide o jedno slovo.

(Zavádzajúce sa môže zdať písanie výrazu nie je. Ten však píšeme oddelene, pretože ide o dve slová – časticu nie a sloveso byť.)

Príklady

Nesprávne: Na detskom ihrisku boli nie len preliezky, ale aj šmykľavka. 

Správne: Na detskom ihrisku boli nielen preliezky, ale aj šmykľavka. 

 

Jazykové okienko

Užitočné zdroje