Vporiadku alebo v poriadku? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = v poriadku.

Slovné spojenie v poriadku píšeme vždy oddelene. Ide totiž o dve slová – predložku v a podstatné meno poriadok v lokáli jednotného čísla.

Príklady

Nesprávne: Už sa na mňa nehnevala, všetko bolo vporiadku.

Správne: Už sa na mňa nehnevala, všetko bolo v poriadku.

 

 Jazykové okienko

Užitočné zdroje