Nieje, neni alebo nie je? Ktorý výraz je spisovný?

Správny výraz = nie je.

Záporný tvar slovesa byť v prítomnom čase (nie som, nie si, nie je, nie sme, nie ste, nie sú) sa vždy píše oddelene. Nesprávnym tvarom slovesa byť je aj slovo neni, ktoré má český pôvod. V slovenčine je však považované za nespisovné.

Pri výraze „nie je“ ide totiž o dve samostatné slová – časticu nie a vyčasované sloveso byť. Preto sa tento výraz vždy píše oddelene.

(Zavádzajúce sa môže zdať písanie výrazu nielen. To však píšeme spolu, pretože sa jedná o jedno slovo – spojku.)

Príklady

Nesprávne: Jano dnes nieje v škole. / Jano dnes neni v škole.

Správne: Jano dnes nie je v škole.

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

  •