Hanba alebo hamba? Ktorý výraz je spisovný?

Spisovný výraz je hanba. Slovo hamba, hambiť sa, zahambený v slovenčine neexistuje.

Podľa krátkeho etymologického slovníka pochádza slovo hanba zo slova haniť, čiže pohŕdavo, znevažujúco sa vyjadrovať o niekom, niečom.

Slovo hanba sa vyslovuje s „m“, preto sa mnoho ľudí pomýli a napíše slovo hamba. Ide však o chybu a treba si dať na ňu pozor. Táto zmena vo výslovnosti sa spravidla deje po pernoperných (bilabiálnych) spoluhláskach. Podobný problém mávajú ľudia so slovami bonbón a ženba.

Príklady

Nesprávne: Pocítil takú hambu, až sa začal červenať.

Správne: Pocítil takú hanbu, až sa začal červenať.  

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje

Je spojka „akonáhle” spisovná?

Spojka akonáhle je nespisovná.

Nahradiť ju môžete spisovnými výrazmi „len čo“, „hneď ako“ alebo „sotva“.

Nespisovnú spojku „akonáhle“ používajú ľudia v bežnom hovorovom jazyku ako podraďovaciu spojku, ktorá uvádza vedľajšiu časovú vetu, ktorej dej sa uskutočňuje priamo pred dejom hlavnej vety.

Príklady

Nesprávne: Akonáhle dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.

Správne: Len čo dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi.

Správne: Hneď ako dokončím domácu úlohu, pôjdem von s kamarátmi. 

 

Jazykové okienko

 

Užitočné zdroje