Vzor dlaň

Vzor dlaň skloňovanieVzor dlaň je vzorom podstatných mien ženského rodu, ktoré v nominatíve jednotného čísla končia spoluhláskou

V genitíve singuláru a v nominatíve a akuzatíve plurálu je tvar podstatných mien skloňovaných podľa vzoru dlaň zakončený samohláskou „e“ (napríklad zem – bez zeme, zeme alebo kaluž – bez kaluže, kaluže).

V inštrumentáli jednotného čísla pri vzore dlaň (a pri ostatných vzoroch ženského rodu) vždy používame príponu -ou (zemou, kalužou). Prípona -ov je príznačná pre mužský rod.

Pádové prípony vzoru dlaň vždy obsahujú iba mäkké „i“, nikdy nepíšeme na konci tvaru ypsilon.

Skloňovanie vzoru dlaň

Pády Singulár Plurál
Nominatív dlaň dlane
Genitív dlane dlaní
Datív dlani dlaniam
Akuzatív dlaň dlane
Lokál (o) dlani (o) dlaniach
Inštrumentál dlaňou dlaňami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod