Vzor chlap

Vzor chlap skloňovanieVzor chlap je vzorom všetkých životných podstatných mien mužského rodu, ktoré v nominatíve jednotného čísla končia (tvrdou, mäkkou alebo obojakou) spoluhláskou alebo samohláskou „o“ (napríklad upratovač, chlapec, dedo, Fero…).

Tie podstatné mená vzoru chlap, ktoré sú zakončené samohláskou „o“, nadobúdajú v nominatíve množného čísla koncovú príponu -ovia (dedovia, Ferovia).

V genitíve a akuzatíve množného čísla slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap (a podľa iných vzorov mužského rodu), vždy nadobúdajú koncovku -ov (vidím upratovačov, chlapcov, dedov, Ferov). Prípona -ou je príznačná pre ženský rod.

Podľa vzoru chlap skloňujeme aj neživotné zvieracie podstatné mená v jednotnom čísle, ktoré končia spoluhláskou alebo samohláskou „o“ (napríklad jeleň, medveď, dingo…). V množnom čísle sa skloňujú zvieracie podstatné mená podľa vzoru chlap, iba ak nimi označujeme ľudí (vtáci, psi, vlci).

Podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na prípony -es, -as, -os alebo -us tiež skloňujeme podľa vzoru chlap. Prípony však pri skloňovaní vynechávame (napríklad Pytagoras – od Pytagora, Pytagorovi alebo Herodotos – od Herodota, Herodotovi…). 

Skloňovanie vzoru chlap

Pády Singulár Plurál
Nominatív chlap chlapi
Genitív chlapa chlapov
Datív chlapovi chlapom
Akuzatív chlapa chlapov
Lokál (o) chlapovi (o) chlapoch
Inštrumentál chlapom chlapmi

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod