Vzor mesto

Vzor mesto skloňovanie

Vzor mesto je vzorom všetkých podstatných mien stredného rodu, ktoré sú zakončené samohláskou (napríklad stehno, operadlo…) a všetkých podstatných mien cudzieho pôvodu, ktoré sa končia príponami -um a -on (napr. átrium, epiteton…).

Podľa vzoru mestá (tvar plurálu vzoru mesto) tiež skloňujeme pomnožné podstatné mená, ktoré sa končia na samohlásku á/a (napr. pľúca, vráta).

Vzor mesto môže byť vzorom aj pre číslovku sto, pokiaľ stojí osamote (napr. sedel tam so stomi ďalšími ľuďmi). Inak je však číslovka sto nesklonná (napr. sedel tam so stoosemdesiatimi piatimi ľuďmi).

Skloňovanie vzoru mesto

Pády Singulár Plurál
Nominatív mesto mestá
Genitív mesta miest
Datív mestu mestám
Akuzatív mesto mestá
Lokál (o) meste (o) mestách
Inštrumentál mestom mestami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod