Vzor mesto

Vzor mesto skloňovanie

Vzor mesto je vzorom všetkých podstatných mien stredného rodu, ktoré sú zakončené samohláskou (napríklad stehno, operadlo…) a všetkých podstatných mien cudzieho pôvodu, ktoré sa končia príponami -um a -on (napr. átrium, epiteton…).

Podľa vzoru mestá (tvar plurálu vzoru mesto) tiež skloňujeme pomnožné podstatné mená, ktoré sa končia na samohlásku á/a (napr. pľúca, vráta).

Vzor mesto môže byť vzorom aj pre číslovku sto, pokiaľ stojí osamote (napr. sedel tam so stomi ďalšími ľuďmi). Inak je však číslovka sto nesklonná (napr. sedel tam so stoosemdesiatimi piatimi ľuďmi).

Skloňovanie vzoru mesto

PádySingulárPlurál
Nominatívmestomestá
Genitívmestamiest
Datívmestumestám
Akuzatívmestomestá
Lokál(o) meste(o) mestách
Inštrumentálmestommestami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

 • chlap
 • hrdina
 • dub
 • stroj
 • kuli

Ženský rod

 • žena
 • ulica
 • dlaň
 • kosť
 • gazdiná

Stredný rod

 • mesto
 • srdce
 • vysvedčenie
 • dievča