Vzor gazdiná

Vzor gazdiná skloňovanieVzor gazdiná je vzorom podstatných mien ženského rodu, ktoré vznikli pomocou odvodenia od mužských podstatných mien. Pre tieto slová je príznačné, že končia slabikou -ná (napríklad cisárovná, ujčiná, princezná, švagriná…).

V inštrumentáli jednotného čísla pri vzore gazdiná (a pri ostatných vzoroch ženského rodu) vždy používame príponu -ou (cisárovnou, ujčinou, princeznou, švagrinou). Prípona -ov je príznačná pre mužský rod.

Vytvorením zdrobneniny zo slov, ktoré sa skloňujú podľa vzoru gazdiná, vznikajú slová, ktoré skloňujeme podľa vzoru žena (napríklad princeznička, gazdinka…).

Slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru gazdiná, v slovenskom jazyku nepribúdajú, tento vzor je teda neproduktívny.

V genitíve množného čísla píšeme tvar bez gazdín, pri niektorých slovách vzoru gazdiná sa však vyskytuje nepravidelnosť v skloňovaní. Píšeme napríklad bez princezien, bez cisárovien, bez šľachtičien.

Skloňovanie vzoru gazdiná

Pády Singulár Plurál
Nominatív gazdiná gazdiné
Genitív gazdinej gazdín
Datív gazdinej gazdinám
Akuzatív gazdinú gazdiné
Lokál (o) gazdinej (o) gazdinách
Inštrumentál gazdinou gazdinami 

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod