Vzor dievča

Vzor dievča skloňovanieVzor dievča je vzorom všetkých podstatných mien stredného rodu, ktoré sú v nominatíve jednotného čísla zakončené na samohlásku „a“ (napríklad mača, vnúča, sŕňa…) alebo samohláskou „ä“ (žriebä).

Podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča a končia samohláskou „a“, majú v množnom čísle dvojtvar. Správne povieme aj dievčatá, aj dievčence (mačatá/mačence, sŕňatá/sŕnence…). Slová, ktoré skloňujeme podľa vzoru dievča a končia samohláskou „ä“, majú tvar v množnom čísle iba jeden (žriebä – žriebätá, chlápä – chlápätá).

Skloňovanie vzoru dievča

Pády Singulár Plurál
Nominatív dievča dievčatá / dievčence
Genitív dievčaťa dievčat / dievčeniec
Datív dievčaťu dievčatám / dievčencom
Akuzatív dievča dievčatá / dievčence
Lokál (o) dievčati (o) dievčatách / dievčencoch
Inštrumentál dievčaťom dievčatami / dievčencami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod