Vzor kuli

Vzor kuli skloňovanieVzor kuli je vzorom životných podstatných mien mužského rodu, ktoré sa v nominatíve jednotného čísla končia samohláskou „e“, „i“, „í“, „y“, „ä“, „ö“ alebo „ü“ (napríklad Goethe, Krčméry, Vivaldi…).

Podľa vzoru kuli však skloňujeme aj neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a končia vyššie spomínanými samohláskami (napríklad grizly, pony…).

V genitíve a akuzatíve množného čísla slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru kuli (a podľa iných vzorov mužského rodu), vždy nadobúdajú koncovku -ov (vidím Goetheov, grizlyov). Prípona -ou je príznačná pre ženský rod.

Skloňovanie vzoru kuli

Pády Singulár Plurál
Nominatív kuli kuliovia
Genitív kuliho kuliov
Datív kulimu kuliom
Akuzatív kuliho kuliov
Lokál (o) kulim (o) kulioch
Inštrumentál kulim kuliami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod