Vzor vysvedčenie

Vzor vysvedčenie skloňovanieVzor vysvedčenie je vzorom všetkých podstatných mien stredného rodu, ktoré v nominatíve jednotného čísla končia dvojhláskou „ie“ (napríklad lístie, poradie, pozorovanie).

Podľa vzoru vysvedčenie sa skloňujú všetky slovesné podstatné mená, teda slovesné substantíva (napr. čítanie, kreslenie, okopávanie…).

Slová, ktoré skloňujeme podľa vzoru vysvedčenie predstavujú výnimku pre rytmický zákon. V tvaroch týchto podstatných mien môžeme pozorovať dve po sebe nasledujúce dlhé slabiky (napríklad tŕstie, lístie, prútie…). Pri skloňovaní sa porušenie rytmického zákona zachováva (v tŕstí, od lístia, s prútím).

Skloňovanie vzoru vysvedčenie

Pády Singulár Plurál
Nominatív vysvedčenie vysvedčenia
Genitív vysvedčenia vysvedčení
Datív vysvedčeniu vysvedčeniam
Akuzatív vysvedčenie vysvedčenia
Lokál (o) vysvedčení (o) vysvedčeniach
Inštrumentál vysvedčením vysvedčeniami

Vzory podstatných mien

Mužský rod

Ženský rod

Stredný rod